Aanpassing uitslag 3e HOC’93


Na afloop van de wedstrijd afgelopen weekend was er de nodige onenigheid over post 121. Na bestudering van de situatie hebben we besloten de post eruit te halen en de uitslag aan te passen.

Toelichting: de post stond in de verlaging die de kaart aangaf echter klopte de directe omgeving van de post niet volledig en (het belangrijkste) het postobject lag in werkelijkheid zo’n 10-12m noordelijker en dus dichter bij het pad. Op bijgevoegde afbeelding is de nieuwe situatie geschetst. Het postobject op de kaart was een verlaging. In het terrein is het eerder een vertakking van de greppel of zou het symbool van kleine natuurlijke verlaging gebruikt moeten worden. De diepe greppel/gully noord van de post klopt niet geheel qua vorm en ligging en het open met bomen west van de post is momenteel middelgroen. Mede vanwege een omgevallen boom was de gehele situatie onoverzichtelijk en was de post (en ook het postobject) zeker vanuit een west/zuidwestelijke nadering niet zichtbaar.

In een enkele categorie zorgt dit voor een lichte verschuiving qua klassering.